Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci w Centrum Psychoterapii Ergo Poznań

Kiedy Państwa pociecha potrzebuje pomocy specjalisty, warto zwrócić się po poradę do Centrum Psychoterapii Ergo z Poznania. Psychoterapia dzieci w naszym ośrodku rozpoczyna się spotkaniem konsultacyjnym z rodzicami. Jego celem jest zebranie informacji o rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej i o problemie. Kolejne spotkania (zazwyczaj trzy-cztery) odbywają sie z samym dzieckiem. Ostatnim etapem wstępnych konsultacji jest podsumowujące spotkanie psychoterapeuty z rodzicami, podczas którego omawiamy diagnozę problemu i proponujemy odpowiednie formy pomocy. Jeśli dziecko wymaga psychoterapii, psycholog odbywa z nim spotkania indywidualne, jednocześnie co jakis czas spotyka się z rodzicami, by zasugerować, w jaki sposób mogą dziecku pomóc i wspomóc proces terapii. 

Psychoterapię dzieci prowadzi Agnieszka Narkiewicz-Nowak.