Agnieszka Narkiewicz-Nowak

Kontakt: nr tel. 783 707 337, e-mail: a.narkiewicz@centrumergo.pl

psycholog Poznań

psychoterapeuta Poznań

Psychoterapią zajmuję się od 18 lat, ale ciągle się jej uczę zachowując otwarty umysł i ciekawość świata przeżyć drugiej osoby. 

Ukończyłam psychologię (specjalność: psychologia kliniczna), a także filologię polską – obydwa magisteria uzyskałam na UAM w Poznaniu.

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną - ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i spełniłam warunki konieczne do uzyskania dyplomu. Jest to specjalistyczne szkolenie przygotowujące przede wszystkim do prowadzenia długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Jestem także absolwentką ponad dwuletniego szkolenia prowadzonego przez superwizorów International Society of Transference Focused Psychotherapy - po pomyślnie zdanym egzaminie uzyskałam międzynarodowy certyfikat psychoterapeutki terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) - jest to odmiana terapii psychodynamicznej przeznaczona do pomagania osobom z zaburzeniami osobowości (np. osobowość borderline, histrioniczna, paranoidalna, narcystyczna, zależna, unikająca, depresyjna) . Poza tym od lat uczestniczę w konferencjach psychoterapeutycznych i psychoanalitycznych oraz w specjalistycznych seminariach dotyczących tej problematyki. 

Wiele lat temu ukończyłam także całościowe kilkuletnie szkolenie z psychoterapii systemowej („Kurs Zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” oraz wiele kursów z tego zakresu). Uczestniczyłam także w kursie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Odbyłam liczne kursy na temat interwencji kryzysowej wobec dzieci i dorosłych (zagrożenie samobójstwem, przemoc domowa, śmierć kogoś bliskiego, uzależnienia i inne sytuacje kryzysowe). Ukończyłam z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu. Te szkolenia bardzo ułatwiają mi współpracę z rodzicami moich nieletnich pacjentów.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe (od ukończenia studiów w 2004 roku nieprzerwanie pracuję jako psycholog) – pracowałam w przedszkolu, szkole, domu dziecka, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku interwencji kryzysowej, poradni zdrowia psychicznego. Odbyłam praktykę w szpitalu psychiatrycznym. Obecnie wspólpracuję ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. Gabinet prywatny prowadzę od 2009 roku.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transferenced-Focused Psychotherapy i przestrzegam ich kodeksów etycznych. W mojej pracy oprócz wiedzy, praktyki i regularnej superwizji niezmiernie pomaga mi doświadczenie własnej psychoterapii - grupowej i indywidualnej.

 

Oferta:

 • psychoterapia psychodynamiczna i TFP  dorosłych
 • psychoterapia psychodynamiczna i TFP dzieci (od 11 lat) i młodzieży
 • konsultacja psychologiczna

Kwalifikacje (wg lat ukończenia):

 • „Opór, Impas i Interpretacja. Psychoanalityczne rozumienie w oparciu o pracę w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie”, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 6 godzin

 • "Borderline i CHAD w ujęciu medycznym i psychoanalitycznym" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 10 godzin (2022)
 • całościowe szkolenie z TFP (terapia skoncentrowana na przeniesieniu) - International Society of Transference Focused Psychotherapy, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (2021-2023)
 • "Praca z psychotycznymi aspektami osobowości, pacjentami doświadczającymi psychoz i ich rodzinami" - seminarium dra Briana Martindale'a, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań (2019)
 • "Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży i diadą matka - dziecko" - roczny cykl comiesięcznych seminariów prowadzone przez Elżbietę Wilkowską, Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń pod patronatem Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, Wrocław, 54 godziny (2019-2020)
 • "Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych" - dwudniowa VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2019)
 • "Psychoterapia choroby afektywnej dwubiegunowej" - seminarium Lecha Kality (superwizora PTP) z Centrum Terapii Depresji w Gdyni, Poznań, 5 godzin (2019)
 • "Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą" - CONSILIA Centrum Psychoterapii i Szkoleń, pod patronem Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, Wrocław, 6 godzin (2019)
 • dwudniowe wykłady prof. Stephana Doeringa dot. diagnozy i leczenia zaburzeń osobowości - wydarzenie w ramach projektu "Polska adaptacja oraz walidacja Structured Interview of Personality Organization – Revised (STIPO-R) oraz wykorzystanie narzędzia w praktyce klinicznej", Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, Wrocław (2019)
 • "Twórcze związki miłości i nienawiści" - III Konferencja Pracując psychoanalitycznie z parami, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Warszawa (2019)
 • "Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego" - III Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Wrocław (2019)
 • "M. Klein - odkrycia i idee" - cykl wykładów, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, 9 godzin, Poznań (2019)
 • VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej - dwudniowe wykłady, Kraków (2018)
 • "Histeria i fantazje seksualne w praktyce klinicznej" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Warszawa, 5 godzin (2018)
 • "Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 4 godziny (2018)
 • "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" - dwudniowa VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2017)
 • "Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci" - Ośrodek Psychoterapii Mały Książe z Krakowa, 22 godziny (2017)
 • "Zaburzenia odżywiania w psychoterapii psychoanalitycznej" - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Poznań, 4 godziny (2017)
 • "Zaburzenia jedzenia u dzieci" - Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania, Poznań, 5 godzin (2017)
 • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 1250 godzin (2017-2013)
 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa VI Konferencja  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (2015)
 • "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole" - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 7 godzin (2015)
 • „Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii” – UAM w Poznaniu, 350 godzin (2012)
 • „Mediator rodzinny - kurs podstawowy” – Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, 40 godzin (2012)
 • "Ochrona więzi emocjonalnych dziecka w obojgiem rodziców" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań, 20 godzin (2012)
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne - Integracyjne Centrum Treningowe Małgorzata Mroziak, Bielsko-Biała, 13 godzin (2011)
 • „ABC terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu” – Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, 75 godzin (2010)
 • „Spadek – refleksja nad zasobami rodziny pochodzenia” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 24 godziny (2010)
 • „Świat moich uczuć” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 16 godzin (2009)
 • „Systemowe konstelacje struktur” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 24 godziny (2009)
 • „Psychosomatyka i terapia systemowa” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 8 godzin (2009)
 • „Historie mojego życia” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 32 godziny (2008)
 • seminaria superwizyjne u certyfikowanych superwizorów psychoterapii systemowej - 246 godzin (2005-2008)
 • „Zagrożenia samobójstwem – interwencja kryzysowa wobec dzieci, młodzieży, dorosłych” – Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan, Bielsko – Biała, 24 godziny (2007)
 • „Skuteczna interwencja” – Instytut „Amity” dr Jacek Morawski, Warszawa, 175 godzin (2007)
 • „Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 160 godzin (2007)
 • „Opiniowanie sądowo – psychologiczne” – Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, 18 godzin (2006)
 • "Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy w rodzinie" - Psychology Consulting, Warszawa, 8 godzin (2006),
 • „Praca z genogramem” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 35 godzin (2005)
 • "Świat oczami dziecka...patrz gdzie jedziesz, bo jedziesz tam, gdzie patrzysz" - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 10 godzin (2005)
 • „Studium pedagogiczne” dające kwalifikacje pedagogiczne – UAM, 480 godzin (2005)
 • „Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 130 godzin (2004)
 • Pomoc dla sprawców przemocy domowej” – Fundacja im. Stefana Batorego, Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, 16 godzin (2003)
 • mgr psychologii – UAM w Poznaniu (2004)
 • mgr filologii polskiej – UAM w Poznaniu (2002)