Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia psychodynamiczna zakłada istnienie nieświadomego obszaru psychiki, który wpływa na nasze funkcjonowanie. W długotrwałej relacji terapeutycznej jest możliwe rozpoznanie tego obszaru i trwała zmiana mechanizmów rządzących psychiką pacjenta i powodujących jego cierpienie.

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Korzyści z psychoterapii:

  • zanik objawu, który spowodował podjęcie terapii np. ustąpienie lęku, zawrotów i bólów głowy, silnego smutku
  • zmiany postrzegania siebie, lepszego zrozumienia swoich zachowań, rozpoznania przyczyny swoich trudności w relacjach z innymi ludźmi i zmiany w tych relacjach,
  • zrozumienia przyczyn swoich niepowodzeń i zmiany pewnego niekorzystnego schematu postępowania
  • poczucie większego wpływu na swoje życie poprzez możliwość dokonywania wyboru swojego zachowania zamiast kierowania się impulsami
  • parafrazując Freuda "zdolność do pracy i miłości" - satysfakcja z pracy i umiejętność budowania i pielęgnowania bliskich związków z innymi.

Jeśli chciałbyś rozpocząć psychoterapię, umów się na konsultację z psychoterapeutą, który określi, czy jest to najlepsza dla Ciebie forma pomocy.

Psychoterapię indywidualną osób dorosłych prowadzą:

Agnieszka Narkiewicz-Nowak

Marcin Bąk

Ewelina Gruszczyńska

Ewa Majerowicz

dr n. hum. Jakub Trzebiatowski

dr n. med. Rafał Kuźniewski