psycholog, dyplomowany psychoterapeuta

Agnieszka Narkiewicz-Nowak

Kontakt: nr tel. 783 707 337, email: a.narkiewicz@centrumergo.pl

Ukończyłam psychologię (specjalność: psychologia kliniczna), a także filologię polską – obydwa kierunki na UAM w Poznaniu.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym - ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i spełniłam warunki konieczne do uzyskania dyplomu.

Wczesniej ukończyłam całościowe kilkuletnie szkolenie z psychoterapii systemowej („Kurs Zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” oraz wiele kursów z tego zakresu). Uczestniczyłam także w kursie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Odbyłam liczne kursy na temat interwencji kryzysowej wobec dzieci i dorosłych (zagrożenie samobójstwem, przemoc domowa, śmierć kogoś bliskiego, uzależnienia i inne sytuacje kryzysowe).

Ukończyłam z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe – pracowałam w przedszkolu, szkole, domu dziecka, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku interwencji kryzysowej, poradni zdrowia psychicznego. Odbyłam praktykę w szpitalu psychiatrycznym. Gabinet prywatny prowadzę od 2009 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez to Towarzystwo.

 

Prowadzę:

 • indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym,
 • indywidualną terapię dzieci w nurcie psychodynamicznym,
 • terapię dla par - konsultacje oparte na rozumieniu psychodynamicznym,
 • grupy terapeutyczne dla DDA
 • grupy wsparcia i rozwoju dla kobiet w trudnych relacjach
 • grupy wsparcia i rozwoju dla osób doświadczających poczucia samotności
 • konsultacje psychologiczne.

 

Kwalifikcje:

 • mgr psychologii – UAM w Poznaniu, 2004 rok
 • mgr filologii polskiej – UAM w Poznaniu, 2003 rok
 • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 1250 godzin
 • „Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 130 godzin
 • „Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 160 godzin
 • „ABC terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu” – Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, 75 godzin
 • „Studium pedagogiczne” dające kwalifikacje pedagogiczne – UAM, 480 godzin
 • „Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii” – UAM w Poznaniu, 350 godzin
 • „Mediator rodzinny - kurs podstawowy” – Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, 40 godzin
 • „Pomoc dla sprawców przemocy domowej” – Fundacja im. Stefana Batorego, Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, 16 godzin
 • „Opiniowanie sądowo – psychologiczne” – Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, 18 godzin
 • „Dziecko krzywdzone – od podejrzenia do interwencji” – konferencja zorganizowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości"- dwudniowa konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej 
 • "Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci" - Ośrodek Psychoterapii Mały Książe z Krakowa, 22 godziny
 • „Zagrożenia samobójstwem – interwencja kryzysowa wobec dzieci, młodzieży, dorosłych” – Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan, Bielsko – Biała, 24 godziny
 • „Skuteczna interwencja” – Instytut „Amity” dr Jacek Morawski, Warszawa, 175 godzin
 • „Praca z genogramem” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 35 godzin
 • „Historie mojego życia” – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 32 godziny
 • „Świat moich uczuć” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 16 godzin
 • „Spadek – refleksja nad zasobami rodziny pochodzenia” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 24 godziny
 • „Systemowe konstelacje struktur” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 24 godziny
 • „Psychosomatyka i terapia systemowa” - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej,
 • „Praca w zespołach interdyscyplinarnych do spraw rozwiązywania patologii społecznych” – Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”
 • „Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową” – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD, Poznań, 24 godziny
 • "Zaburzenia jedzenia u dzieci" - Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania, Poznań, 5 godzin.