Natalia Tułacz

Kontakt: 508 338 981, email: n.tulacz@centrumergo.pl

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna: Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych, Seksuologia kliniczna). Po studiach podjęłam dalsze szkolenie: ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie (akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz Studia Podyplomowe: Seksuologia kliniczna- opiniowanie, edukacja, terapia (UAM). Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia. Obecnie jestem na ostatnim roku czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyłam także szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej. Nadal aktywnie kształtuję swoje kompetencje terapeutyczne, biorąc udział w licznych konferencjach i warsztatach. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji w nurcie psychodynamicznym u rekomendowanych superwizorów, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Posiadam doświadczenie w pracy z ludźmi dorosłymi, zmagającymi się z szeroko pojętymi problemami natury psychicznej; począwszy od chorób psychicznych i zaburzeń osobowości do różnego rodzaju kryzysów i problemów emocjonalnych z którymi trudno poradzić sobie w pojedynkę. Prowadzę terapię indywidualną i grupową.

Warsztat terapeutyczny kształtowałam w Domu Dziecka, w szpitalnym ośrodku leczenia uzależnień, na ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitali psychiatrycznych, w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej a także w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Współuzależnienia, gdzie nadal pracuję.

Oferta:

  • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych,
  • terapia uzależnień,
  • konsultacja psychologiczna.

Kwalifikacje:

  • Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, akredytacja PTP - w trakcie szkolenia
  • Psychoterapia grupowa osób z problemem uzależnienia. Pracownia Motywacji i Zmiany, Poznań, akredytacja PARPA
  • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie, akredytacja PARPA
  • Studia Podyplomowe – Seksuologia kliniczna- opiniowanie, edukacja, terapia (UAM)
  • Szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia
  • Szkolenie „Dialog motywujący w pracy z pacjentem uzależnionym behawioralnie”
  • Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” realizowane na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie