Jarosław Kaczmarek

Kontakt:  nr tel. 668 734 586, email: j.kaczmarek@centrumergo.pl.

Jestem absolwentem psychologii (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnień (680h) - akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkolenie będące częścią procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień. Ponadto ukończyłem szkolenie skupiające się na pracy terapeutycznej z traumą w podejściu psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej - 4 letniej, całościowej szkoły psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyłem także jako słuchacz oraz prelegent w konferencjach dotyczących psychologii klinicznej oraz psychoterapii zaburzeń psychicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na szpitalnych oddziałach terapii uzależnień, oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale psychotycznym, w miejscach zajmujących się interwencją w kryzysie (hostel dla osób uzależnionych, telefon zaufania) oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Aktualnie pracuję na Oddziale Podwójnej Diagnozy i Leczenia Uzależnień w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP oraz w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfkowanych superwizorów psychoterapii uzależnień oraz superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Oferta:

 • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych

 • psychoterapia indywidualna osób uzależnionych od alkoholu, substancji lub czynności oraz ich bliskich

 • interwencja kryzysowa

 • konsultacja psychologiczna

Kwalifikacje:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychoterapii, akredytacja PTP - w trakcie

 • Psychoterapia grupowa osób z problemem uzależnienia. Pracownia Motywacji i Zmiany, Poznań, akredytacja PARPA - w trakcie

 • II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej - Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce. UAM Poznań. Referat: Efekty krótkoterminowej psychoterapii osób z zaburzeniami osoboowści. Lidia Cierpiałkowska, Jarosław Kaczmarek

 • Szkolenie: Jak pracować z traumą w terapii osób uzależnionych - interwencja z perspektywy psychodynamicznej (ISTDP) oraz perspektywy neurobiologicznej, WOTUW Poznań, Robert Haściło

 • Studium Psychoterapii Uzależnień, Fundacja Vis-Salutis, Łódź, akredytacja PARPA

 • Konferencja “Nieświadomość w pracy terapeuty psychodynamicznego”, Wielkopolski Oddział Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Poznań

 • Laboratorium Kompetencji Zawodowych, Wydział Nauk Społecznych UAM, opiekun merytoryczny: prof. Lidia Cierpiałkowska

 • Studia magisterskie, psychologia, UAM w Poznaniu, promotor: prof. Lidia Cierpialkowska