Aleksandra Łyczywek

Kontakt: 788 338 242, e-mail: a.lyczywek@centrumergo.pl

Jestem absolwentką pięcioletnich studiów magisterskich z psychologii (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, obecnie poszerzam kompetencje psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy (Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych i II Oddział Psychiatryczny) oraz w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie udzielałam indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej. Obecnie pracuję jako psycholog w projekcie wspierającym zdrowie psychiczne i samodzielność młodzieży oraz osób dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych (m. in. zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz jedzenia). Systematycznie poszerzam wiedzę z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej, uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Oferta:

 • psychoterapia psychodynamiczna dorosłych,

 • psychoterapia psychodynamiczna młodzieży od 15 r.ż.,

 • konsultacje psychologiczne.

Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: psychologia,

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (w trakcie),

 • Szkolenie wprowadzające do Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującego,

 • II Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów pt.: „Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki”, Bydgoszcz

 • III Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt.: „Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego", Wrocław

 • III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej pt.: „Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i w praktyce”, Poznań

 • I Konferencja Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystw Psychoterapii Psychodynamiznej pt.: „Nieświadomość w pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”, Poznań

 • II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej pt.: „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, Poznań