Psychoterapia

Dobry psychoterapeuta Poznań w Centrum Psychoterapii Ergo

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia, w której istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji. Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza i odkrycia jej autora Z. Freuda, ale zarazem późniejsze osiągnięcia i założenia przedstawicieli teorii relacji z obiektem (m.in. M. Klein), psychologii ego czy psychologii self H. Kohuta.

W ostatnich latach opublikowano bardzo dużo wiarygodnych wyników badań klinicznych potwierdzających, że psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (m.in. nerwic, zaburzeń depresyjnych, lękowych i osobowości). Dane te równocześnie wskazują, że omawiana metoda w optymalnych warunkach może zapewniać trwałą zmianę samopoczucia i funkcjonowania pacjenta.

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane konflikty intrapsychiczne. Dzięki psychoterapii pacjent w mniejszym stopniu podlega siłom nieświadomości i zyskuje większy wpływ na swoje życie - lepiej radzi sobie z wyzwaniami i odczuwa znacznie większą satysfakcję z codzienności.

Psychoterapia psychodynamiczna w Poznaniu

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą. We współczesnej formie sesja terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie). Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, uzyskując szczególne przyzwolenie na wprowadzanie treści wstydliwych, skrywanych w codziennym życiu. Dobry psychoterapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, „podążając” za wspomnianą już wcześniej dynamiką jego przeżyć psychicznych, poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia, nie doradza. W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu towarzyszy pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania.

Psychoterapeuta w mieście Poznań

Dla zespołu terapeutycznego Centrum ERGO psychoterapia to przede wszystkim pasja. Jest przygodą i wyzwaniem zarówno dla pacjenta, jak i dla psychoterapeuty. Psychoterapeutka Nancy Mc Williams napisała kiedyś, że psychologia jest nauką, a psychoterapia jest sztuką - oczywiście opiera się na badaniach naukowych, jednak jest wysoce zindywidualizowaną dyscypliną i nie da się jej nauczyć z książek. Dlatego tak ważne jest, aby prowadził ją dobry psychoterapeuta z doświadczeniem potwierdzonym odpowiednimi kwalifikacjami oraz stale podnoszący swoje umiejętności w ramach szkoleń oraz superwizji. W centrum ERGO w Poznaniu pracują właśnie tacy specjaliści.