Ośrodek leczenia depresji

Depresja to choroba współczesnych czasów, która ma wiele postaci. Jej objawy mogą być różne i w dużej mierze zależą od osobowości chorego. Do najczęściej wymienianych zachowań towarzyszących chorobie należą smutek, brak radości i energii do życia, niezdolność do wykonywania najprostszych codziennych czynności, brak nadziei na przyszłość, nieumiejętność odczuwania radości i przyjemności, a także zaburzenia snu w postaci bezsenności (albo wprost przeciwnie, nadmierna potrzeba snu) oraz rozmaite dolegliwości somatyczne. W tej sytuacji niezbędną pomoc może przynieść profesjonalny ośrodek leczenia depresji – Centrum Ergo Poznań.

Leczenie depresji w Poznaniu

Walkę z depresją trzeba zacząć przede wszystkim od postawienia prawidłowej diagnozy przez specjalistę w postaci psychologa lub psychiatry. Leczenie, które realizują profesjonaliści pracujący w naszym poznańskim ośrodku, odbywa się w oparciu o wykorzystanie dwóch podstawowych metod: farmakologicznej oraz psychoterapii. Metodę dobieramy indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta zmagającego się z depresją. W łagodnych postaciach choroby w pierwszej kolejności stosuje się psychoterapię.

Dopiero w depresjach o ciężkim przebiegu psychoterapia powinna być uzupełnieniem postępowania farmakologicznego. Ta kompleksowa pomoc, którą oferuje nasz ośrodek leczenia depresji, pozwoli chorym wrócić do sił i stopniowo uwalniać się od powracających stanów obniżenia nastroju.