Psychoterapeuta - kim jest? Kto może prowadzić psychoterapię?

Kto może prowadzić psychoterapię? Nie wystarczy być psychologiem!

Psychoterapeutą może nazywać się osoba, która oprócz studiów magisterskich ukończyła (lub jest w trakcie) szkolenie z zakresu psychoterapii (trwające minimum 4 lata i obejmujące własną psychoterapię i superwizję) w szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub któreś z towarzystw zrzeszonych w Polskiej Federacji Psychoterapii. Ostatecznym potwierdzeniem kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia psychoterapii jest natomiast dyplom lub certyfikat wydany przez dane towarzystwo. W przypadku psychoterapii psychodynamicznej jest to Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.