Kodeks etyki psychoterapeuty PTPPD

Prowadząc psychoterapię kierujemy się kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

http://ptppd.pl/kodeks-etyki-psychoterapeuty/