Inwestycja

Zachęcamy, by koszty poniesione w związku z podjęciem psychoterapii traktować jako inwestycję, która zwróci się w lepszej jakości życia - zdolności do przeżywania satysfakcji z pracy, tworzenia głębokich intymnych relacji, odczuwania szerokiej gamy uczuć bez obezwladniającego uczucia utraty równowagi psychicznej.

Konsultacja psychologiczna (50 minut)

Agnieszka Narkiewicz-Nowak 140 zł

Anna Rynarzewska 120 zł

Agata Rogacka 120 zł

Psychoterapia (50 minut) 

Agnieszka Narkiewicz-Nowak 130 zł (gdy jedna sesja w tygodniu), 110 zł (gdy dwie sesje w tygodniu)

Anna Rynarzewska 120 zł (gdy jedna sesja w tygodniu), 110 zł (gdy dwie sesje w tygodniu) 

Agata Rogacka 120 zł (gdy jedna sesja w tygodniu), 110 zł (gdy dwie sesje w tygodniu)