Inwestycja

Zachęcamy, by koszty poniesione w związku z podjęciem psychoterapii traktować jako inwestycję, która zwróci się w lepszej jakości życia - zdolności do przeżywania satysfakcji z pracy, tworzenia głębokich intymnych relacji, odczuwania szerokiej gamy uczuć bez obezwladniającego uczucia utraty równowagi psychicznej.

Konsultacja psychologiczna (50 minut) - 120 zł

Konsultacja psychologiczna online - 120 zł

Psychoterapia (50 minut) - 120 zł (gdy jedna sesja w tygodniu), 100 zł (gdy dwie sesje w tygodniu)