Inwestycja

Zachęcamy, by koszty poniesione w związku z podjęciem psychoterapii traktować jako inwestycję, która zwróci się w lepszej jakości życia - zdolności do przeżywania satysfakcji z pracy, tworzenia głębokich intymnych relacji, odczuwania szerokiej gamy uczuć bez obezwladniającego uczucia utraty równowagi psychicznej.

Konsultacja psychologiczna (50 minut) - 100 zł

Psychoterapia (50 minut) - 100 zł

Pierwsza konsultacja dotycząca dziecka (70 minut) - 150 zł

Kolejne konsultacje dotyczące dziecka (50 minut) - 100 zł