psychoterapeuta, socjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Marcin Bąk

Kontakt: nr tel. 785 463 447, email: m.bak@centrumergo.pl.

Ukończyłem filologię polską na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jestem absolwentem dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie jestem słuchaczem Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków prowadzonego przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Z dorosłymi oraz młodzieżą pracuję nieprzerwanie od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas pracy w szkołach na terenie Poznania, a także w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB – prowadziłem grupy socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz poradnictwo psychologiczne. Warsztat psychoterapeuty doskonaliłem współpracując ze Stowarzyszeniem MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu. Prowadziłem konsultacje indywidualne, grupę wstępną programu odwykowego oraz grupę terapeutyczną dla osób wychowanych w rodzinach alkoholowych. Pracuję w ośrodku Stowarzyszenia MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach, gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Jestem specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Prowadzę:

  • psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym

  • konsultacje psychoterapeutyczne.

Kwalifikacje:

  • mgr filologii polskiej – Akademia Pomorska w Słupsku

  • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej" - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (czteroletnie szkolenie)

  • "Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży" - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (dwuletnie szkolenie)

  • "Kopciuszki i Heraklesi, czyli zjawisko odwrócenia ról w rodzinie" – seminarium szkoleniowe prof. dr hab. Katarzyny Schier

  • "Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia" - konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

  • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa konferencja Polskiego Towarszystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

  • "Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków" - Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu (szkolenie rekomendowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii) -  w trakcie