socjoterapeuta, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Katarzyna Adamska

Kontakt: nr tel. 504 651 391, email: k.adamska@centrumergo.pl

Ukończyłam studia magisterskie z socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Następnie, w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, a także czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Ponadto, ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, a po spełnieniu warunków koniecznych do uzyskania certyfikatu - otrzymałam tytuł certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień. Jestem również absolwentką Podyplomowych Studiów Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi, w tym m.in. z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z osobami borykającymi się z zaburzeniami odżywiania i z osobami uzależnionymi od substancji lub czynności. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w świetlicy socjoterapeutycznej „Tajemniczy Ogród”, w klubie maluszka i w szkole, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pogodni”, w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB w Poznaniu, czy koordynując i realizując projekty profilaktyczno-terapeutyczne w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu, tj. program wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków "FreD goes net” i „Program psychoterapii i rozwoju osób z uzależnieniem behawioralnym i ich rodzin”. Odbyłam praktyki na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i w Przychodni Leczenia Uzależnień.

W ramach swojej ścieżki zawodowej prowadziłam poradnictwo rodzinne, terapię indywidualną i grupową, w tym grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupy psychoedukacyjne dla rodziców, grupę psychoedukacyjną dla osób z zaburzeniami odżywiania, grupę terapeutyczną dla osób z uzależnieniami behawioralnymi, grupę terapeutyczną dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i hazardu, warsztaty wczesnej interwencji dla młodych użytkowników substancji psychoaktywnych.

Aktualnie pracuję jako specjalista terapii uzależnień w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu oraz w stacjonarnym Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach pod patronatem Stowarzyszenia MONAR. Współpracuję również z Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania w Poznaniu.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Prowadzę:

 • psychoterapię dorosłych w nurcie psychodynamicznym

 • psychoterapię młodzieży w nurcie psychodynamicznym

 • terapię uzależnień od substancji i od czynności

 • terapię współuzależnień

 • konsultacje psychoterapeutyczne

 

Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Lublinie, kierunek socjologia – 2006 rok

 • „Muzyka, taniec, ruch w edukacji i terapii”; instruktorski kurs metod choreoterapii i muzykoterapii (110h), MoviMento Studio Działań Kreatywnych – 2008 rok

 • warsztat „Rozwiązywanie konfliktów metodą dramy” (15h), Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA – 2009 rok

 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (446h), Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – 2009 rok

 • szkolenie przygotowujące do realizacji programu wczesnej interwencji "FreD goes net" (25h), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie – 2013 rok,

 • udział w realizacji Debaty „Wakacyjne zagrożenia dla młodzieży” w ramach Programu „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy” – 2013 rok

 • Studia Podyplomowe Psychodietetyka (216h), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – 2013 rok

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (1250h), Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – 2014 rok

 • szkolenie “Techniki samoregulacji uczuć i emocji w pracy z pacjentami uzależnionymi”, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – 2014 rok

 • "Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia" - konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – 2015 rok

 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - dwudniowa konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – 2015 rok

 • szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów i nauczycieli” (74h), Fundacja ETOH – 2015 rok

 • udział jako prelegent w konferencji „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”, organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu - 2015 rok

 • “Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień” (67h), projekt współfinansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – 2016 rok

 • seminaria superwizyjne u certyfikowanych superwizorów terapii uzależnień (70h) - 2016-2017 rok

 • Studium Terapii Uzależnień (522h), Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu - 2017 rok

 • Pozytywne zakończenie procesu certyfikacyjnego i uzyskanie tytułu certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień (nr certyfikatu: SP/1420/2018) - 2018 rok