neurologopeda, logopeda

Iwona K. Ellert

Kontakt: nr tel. 509 234 425, email: i.ellert@centrumergo.pl.

Ukończyłam studia biologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, studia podyplomowe w zakresie neurologopedii oraz języka angielskiego w Poznaniu i Bydgoszczy. Wykształcenie uzupełniłam kursami i szkoleniami w zakresie: afazji, dyzatrii, pracy z pacjentami mającymi problemy z pamięcią i koncentracją, w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy, dysleksji rozwojowej, zaburzeń funkcji językowych typu neurologicznego.

Doświadczenie logopedyczne i neurologopedyczne zdobywałam w Szpitalu Neurologicznym w Kościanie, Oddziale Rehabilitacyjnym, Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku, Domu Opieki Seniora Gołębi Dwór k/Iławy oraz w Ośrodku Psychoterapii Empatia w Poznaniu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Prowadzę:

 • terapię zaburzeń mowy u dzieci (zwłaszcza w wieku szkolnym) i młodzieży, osób dorosłych

 • poradnictwo i konsultacje w ramach profilaktyki logopedycznej

 • diagnozę zaburzeń mowy i komunikacji

 • terapię wad wymowy

 • terapię komunikacji oraz mowy w zaburzeniach neurologicznych

 • ćwiczenia emisji głosu

 • diagnozę i rehabilitację mowy u osób po udarach, wylewach, w wyniku urazów czaszkowo- mózgowych, w przebiegu chorób demielinizacyjnych.

Kwalifikacje:

 • mgr biologii - UAM w Poznaniu

 • mgr pedagogiki i logopedii – Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna w Poznaniu,

 • studia podyplomowe w zakresie neurologopedii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • studia podyplomowe pedagogiczno-metodyczne języka angielskiego –Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

 • „Diagnoza neurologopedyczna uszkodzonego mózgu pacjenta w zespołach genetycznych oraz pozostałych uszkodzeniach mózgu na bazie neuroobrazowania oraz badań funkcji kory mózgowej” - Afa-Med Zofia Twardochleb, Łódź

 • „Zastosowanie metody integracji sensorycznej w pracy logopedy” - Pro-Integris Centrum Terapii i Rozwoju, Bydgoszcz

 • Certificate of Achievement and Attendance. David Van Director, Shadows Proffessional Development