dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta

Ewelina Gruszczyńska

Kontakt: nr tel. 691 665 443, email: e.gruszczynska@centrumergo.pl.

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym i socjoterapeutą. Moje kwalifikacje potwierdza dyplom Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej – 4-letniego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posiadam również dyplom Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Studia magisterskie na kierunku socjologia ukończyłam na UAM w Poznaniu.

Przygotowanie zawodowe zdobyłam także dzięki stażom w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym.
Na co dzień pracuję terapeutycznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę socjoterapeutyczną, konsultacje i poradnictwo dla rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności życiowe, pracę wychowawczą i profilaktyczną wśród młodzieży oraz działalność w obszarze HR.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, postępując zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem. Poprzez udział w szkoleniach i konferencjach staram się stale poszerzać rozumienie przyczyn problemów, z którymi spotykam się w swojej pracy.

 

Prowadzę:

 • indywidualną psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym,
 • psychodynamiczną psychoterapię grupową,
 • konsultacje dla rodziców,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży.

 

Kwalifikcje:

 • mgr socjologii – UAM w Poznaniu
 • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej" z fakultetem "Psychodynamiczna Psychoterapia Młodzieży" (4-letnie szkolenie prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • "Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży" (2-letnie szkolenie, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • "Socjoterapia - praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania" (szkolenie)
 • Kolorowe kredki...Praca terapeutyczna z dziećmi. Metody i narzędzia”,  (szkolenie prowadzone przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę z Krakowa)
 • "Szkoła dla rodziców i wychowawców" (szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia warsztatów)
 • "Narkotyki i dopalacze - interwencja, leczenie, pomoc" (szkolenie prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR)
 • "Praca z osobą uzależnioną" (szkolenie)
 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" (konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)
 • VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • "Autodestrukcja i przemoc rówieśnicza”, konferencja pod patronatem TKOPD w Poznaniu
 • „Między miłością a nienawiścią - o seksualności”, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka Terapeutyczna
 • „Psychoterapia na różnych etapach życia” (konferencja Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP)
 • „Psychodynamiczna praca z parą” (seminarium)
 • „Psychodynamiczne rozumienie i leczenie uzależnień” (seminarium)
 • „Praca psychoterapeutyczna z pacjentem homoseksualnym - LGB” (seminarium)      
 • "Kopciuszki i Heraklesi, czyli zjawisko odwrócenia ról w rodzinie" – seminarium szkoleniowe prof. dr hab. Katarzyny Schier