psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Ewa Majerowicz-Kwaśniak

Kontakt: nr tel. 512 043 643, email: e.majerowicz@centrumergo.pl.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ponadto jestem absolwentką studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia (UAM).

Stale poszerzam umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach naukowych, poddając swoją pracę terapeutyczną systematycznej superwizji.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m. in. w domach dziecka, domu młodzieży, prywatnej praktyce.

 

Prowadzę:

 • Osoby dorosłe:

- konsultacja psychologiczna indywidualna oraz pary

- konsultacja seksuologiczna

- diagnoza psychologiczna

- psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym

 • Dzieci i młodzież

- konsultacje dla rodziców

- diagnoza psychologiczna

- diagnoza seksuologiczna

- psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym

Kwalifikacje:

 • mgr psychologii – UAM w Poznaniu

 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

 • Seksuologia kliniczna – „Opiniowanie, Edukacja, Terapia” – UAM w Poznaniu

 • „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana przez UAM w Poznaniu

 • „Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci” – szkolenie organizowane przez Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych

 • „Specyfika zaburzeń u dzieci z problemami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem (FASD). Możliwości terapeutyczne.” –szkolenie organizowane przez Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

 • „Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie” – szkolenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 • „Skąd w niektórych dzieciach tyle agresji” – konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

 • „Praca terapeutyczna z dziećmi wykorzystującymi seksualnie inne dzieci” – szkolenie organizowane przez The Directorate od Children, Young People and Families, Birmingham City Counsil

 • „Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami zdrowia psychicznego” – szkolenie organizowane przez The Directorate od Children, Young People and Families, Birmingham City Counsil

 • „Młodzież a uzależnienia – współczesne wyzwania dla młodzieżowych ośrodkó wychowawczych. Poszukiwania naukowo – praktyczne” – Sympozjum Resocjalizacyjne organizowane przez MOW-46 Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu

 • „Relacje międzyosobowe wychowawca – wychowanek w procesie resocjalizacji. Poszukiwania naukowo-praktyczne – Sympozjum Resocjalizacyjne organizowane przez MOW-46 Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu

 • "Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci" - Ośrodek Psychoterapii Mały Książe z Krakowa