psychoterapeuta

dr n. med. Rafał Kuźniewski

Kontakt: nr tel. 508 143 646, email: r.kuzniewski@centrumergo.pl.

Przygodę z zawodem rozpocząłem na uczelni medycznej, na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Tam moje zainteresowania naukowe skupiły się wokół pacjentów dermatologicznych chorujących na nowotwory skóry, łuszczycę i atopowe zapalenie skóry. W miarę upływu czasu zapragnąłem poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności w pracy z pacjentem i rozpocząłem jednolite studia magisterskie z psychologii, następnie wybrałem spec. psychologia zdrowia. Studia psychologiczne rozbudziły moje zainteresowania w obszarze psychosomatyki, zwłaszcza psychodermatologii oraz zaburzeń osobowości, które aktualnie rozwijam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jestem również członkiem PTPP (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Ukończyłem również kurs bazowy z terapii behawioralnej rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej w Krakowie. Swoją praktykę terapeutyczną prowadzę w Poradni Rodzinnej w Poznaniu, oraz w ośrodku terapeutyczno – szkoleniowym TERAPEUTICA w Bydgoszczy.

Pracę swoją poddaję regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez PTPP.

Jestem wykładowcą na Wydziale Farmaceutycznym w Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz na Uniwersytecie SWPS. Prowadzę tam zajęcia z Biologicznych Mechanizmów Zachowań oraz z Psychofizjologii Stresu. Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z obszaru psychosomatyki, psychoonkologii, genetyki zachowania, psychologii emocji – zwłaszcza emocji wstydu, poczucia winy w chorobach przewlekłych. Jestem autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych oraz współautorem podręcznika dla lekarzy do genetyki medycznej, w tym rozdziałów z genetyki zachowania i genetyki rozwoju.

 

PROWADZĘ:

- psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie psychodynamicznym (problemy emocjonalne – zwłaszcza wstyd, poczucie winy i zazdrość, problemy w relacjach, zaburzenia osobowości, psychosomatyka)

- psychoterapia indywidualna młodzieży w nurcie psychodynamicznym

- psychoedukacja dla członków rodzin, osób przewlekle chorych i chorych terminalnie

- psychoedukacja dla osób chorujących na łuszczycę, atopowe zapalenie skóry, trądzik oraz inne choroby skórne, jak również choroby przenoszone drogą płciową (radzenie sobie z chorobą ).

- psychoedukacja dla mężczyzn (kryzysy tożsamościowe, rozwój osobisty, umiejętności miękkie, problemy w relacjach partnerskich/małżeńskich, niskie poczucie własnej wartości).

- konsultacje psychoterapeutyczne.

 

KWALIFIKACJE:

- Doktorat w naukach medycznych (Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy, ukończony w 2011 roku).

- Psychologia, spec. zdrowie (Uniwersytet SWPS w Poznaniu –obrona pracy mgr koniec 2017roku).

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – uczę się na II roku czteroletniego szkolenia)

- Terapia Behawioralna (Stosowana Analiza Zachowania – teoria i praktyka 46h, Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej Kraków, 2016 rok).

- Trening twórczości – warsztat 56h. (Uniwersytet SWPS w Poznaniu, 2016).

- Coaching – kurs bazowy 80h (Uniwersytet SWPS w Poznaniu, 2016).

- Psychologia w kreowaniu i odbiorze współczesnych mediów – teoria i praktyka 80h (Uniwersytet SWPS w Poznaniu, 2015).