psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

dr n. hum. Jakub Trzebiatowski

Kontakt: nr tel. 668 742 488, email: j.trzebiatowski@centrumergo.pl.

Odbyłem dwuletnie szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego. Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Obecnie jestem słuchaczem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, która jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Odbyłem dwuletnie szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (certyfikat specjalisty terapii uzależnień nr SP/1343/2017).

Jestem socjologiem – absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mojej dysertacji doktorskiej: „(Re)socjalizacyjne ścieżki rekonstrukcji ról społecznych na przykładzie zdrowiejących alkoholików poznańskich grup Anonimowych Alkoholików”, Rada Naukowa Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przyznała wyróżnienie.

Ponadto doktorat zakwalifikowany został do reprezentowania w konkursie organizowanym przez Prezesa Rady Ministrów na najlepszą pracę doktorską w 2013 roku.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii i socjologii teoretycznej, a w szczególności psychospołecznej perspektywy psychoterapii, społeczności terapeutycznych oraz problematyki uzależnień w kontekście psychodynamicznym

Jestem autorem kliku artykułów naukowych.

Pracuję także od kilku lat jako psychoterapeuta w prywatnym, stacjonarnym ośrodku psychoterapii oraz leczenia uzależnień.

Moją pasją jest prowadzenie terapii grupowej.

 

Prowadzę:

  • terapię uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu oraz mediów w nurcie psychodynamicznym;

  • psychoterapię grupową w nurcie psychodynamicznym;

  • terapię dla par - konsultacje oparte na rozumieniu psychodynamicznym;

  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym.

 

Kwalifikacje:

  • dr nauk humanistycznych – UAM w Poznaniu

  • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej" – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (jestem na II roku)

  • dwuletnie szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej i systemowej – Wielkopolski Instytut Psychoterapii w Poznaniu

  • certyfikowany specjalista terapii uzależnień - dwuletnie szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków – Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze