psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, współzałożyciel Ergo

dr Jakub Trzebiatowski

Odbyłem dwuletnie szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego. Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Obecnie jestem słuchaczem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, która jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Odbyłem dwuletnie szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jestem socjologiem – absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mojej dysertacji doktorskiej: „(Re)socjalizacyjne ścieżki rekonstrukcji ról społecznych na przykładzie zdrowiejących alkoholików poznańskich grup Anonimowych Alkoholików”, Rada Naukowa Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przyznała wyróżnienie.

Ponadto doktorat zakwalifikowany został do reprezentowania w konkursie organizowanym przez Prezesa Rady Ministrów na najlepszą pracę doktorską w 2013 roku.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii i socjologii teoretycznej, a w szczególności psychospołecznej perspektywy psychoterapii, społeczności terapeutycznych oraz problematyki uzależnień w kontekście psychodynamicznym

Jestem autorem kliku artykułów naukowych.

Pracuję także od kilku lat jako psychoterapeuta w prywatnym, stacjonarnym ośrodku psychoterapii oraz leczenia uzależnień.

Moją pasją jest prowadzenie terapii grupowej.

 

Prowadzę:

  • terapię uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu oraz mediów. Podczas leczenia uzależnienia – biorąc pod uwagę potrzeby pacjenta – wykorzystuję idee systemu Miltona Ericksona, nurtu systemowego oraz psychodynamiczny sposób postrzegania pacjenta;

  • psychoterapię par w nurcie psychodynamicznym (wraz z Agnieszką Narkiewicz – Nowak);

  • psychoterapię grupową w nurcie integracyjnym (wraz z Agnieszką Narkiewicz – Nowak);

  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym.

 

Kwalifikacje:

  • dr nauk humanistycznych – UAM w Poznaniu

  • "Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej" – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (jestem na I roku)

  • dwuletnie szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej i systemowej – Wielkopolski Instytut Psychoterapii w Poznaniu

  • dwuletnie szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień – Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze