trener umiejętności wychowawczych, pedagog, logopeda

Aneta Szczepaniak

Kontakt: nr tel. 662 677 066, email: a.szczepaniak@centrumergo.pl.

Ukończyłam studia pedagogiczne oraz logopedyczne na UAM w Poznaniu. Odbyłam intensywne szkolenia z kinezjologii edukacyjnej, terapii pedagogicznej oraz neurolingwistycznego programowania. Obecnie z pasją rozwijam warsztat pracy mediatora.

Od 18 lat pracuję jako pedagog w Zespole Szkół nr 4 „Łejery”, gdzie prowadzę terapię pedagogiczną, indywidualne konsultacje dla uczniów, mediacje rówieśnicze, a także między uczniami a nauczycielami, warsztaty umiejętności społecznych dla uczniów oraz szkołę umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Od 13 lat pracuję jako logopeda w przedszkolach (przez 3 lata w Przedszkolu nr 64 „Bolek i Lolek”; od 10 lat w Przedszkolu nr 77 „Koraliki”; od 3 lat w Przedszkolu nr 86 „Tęczowy Świat”).

Oferta:

  • diagnoza i terapia logopedyczna

  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Kwalifikacje:

  • mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - UAM w Poznaniu

  • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej-logopedii - UAM w Poznaniu

  • kurs Kinezjologia Edukacyjna – Gimnastyka Mózgu część I i II (po 20 godzin) - Wielkopolski Instytut Neurolingwistyki w Mosinie

  • kurs Neurolingwistyczne Programowanie w Edukacji - Wielkopolski Instytut Neurolingwistyki w Mosinie

  • kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej (280 godz.) - ODN w Poznaniu

  • szkolenie bazowe z Mediacji (28 godz.) - Polskie Centrum Mediacji w Warszawie

  • kurs na mediatora rodzinnego część I (49 godz.) - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

  • szkoła umiejętności wychowawczych dla nauczycieli "Mądre wychowanie" (cykl 11 spotkań) - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu