Psychoterapia dzieci

Pomoc psychologiczna dla dziecka rozpoczyna się spotkaniem konsultacyjnym z rodzicami, które trwa 70 minut i kosztuje 150 zł. Jego celem jest zebranie informacji o rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej i o problemie. Kolejne spotkania (zazwyczaj trzy-cztery) odbywają sie z samym dzieckiem (trwają 50 minut, kosztują 100 zł). Ostatnim etapem wstępnych konsultacji jest podsumowujące spotkanie psychoterapeuty z rodzicami, podczas którego omawiamy diagnozę problemu i proponujemy odpowiednie formy pomocy (50 min./100 zł). Jeśli dziecko wymaga psychoterapii, psycholog odbywa z nim spotkania indywidualne, jednocześnie co jakis czas spotyka się z rodzicami (lub spotyka się z nimi inny psychoterapeuta w porozumieniu z terapeutą dziecka), by zasugerować, w jaki sposób mogą dziecku pomóc i wspomóc proces terapii (50 min./100zł).

Psychoterapię dzieci prowadzi Agnieszka Narkiewicz-Nowak.