Psychoterapia dzieci

Pomoc psychologiczna dla dziecka rozpoczyna się spotkaniem konsultacyjnym z rodzicami, które trwa 90 minut i jest prowadzone przez dwóch psychoterapeutów Agnieszkę Narkiewicz-Nowak i Marcina Bąka. Jego celem jest zebranie informacji o rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej i o problemie. Kolejne spotkania (zazwyczaj trzy-cztery) odbywają sie z samym dzieckiem (trwają 50 minut) - prowadzi je Agnieszka Narkiewicz-Nowak. Ostatnim etapem wstępnych konsultacji jest podsumowujące spotkanie psychoterapeutów z rodzicami, podczas którego omawiamy diagnozę problemu i proponujemy odpowiednie formy pomocy. Jeśli dziecko wymaga psychoterapii, Agnieszka Narkiewicz-Nowak odbywa z nim spotkania indywidualne, a Marcin Bąk co jakis czas spotyka się z rodzicami, by zasugerować, w jaki sposób mogą dziecku pomóc i wspomóc proces terapii. Psychoterapeuci współpracują ze sobą, by jak najlepiej pomóc dziecku i rodzicom.