Diagnoza

W diagnozie neurologopedycznej kierujemy się określonymi zasadami i metodami postępowania badawczego, które pozwalają ocenić rozwój mowy, określić nieprawidłowości w komunikowaniu się osoby dorosłej, nastolatka lub dziecka. Najważniejszym aspektem diagnozy jest rozpoznanie zaburzenia i opracowanie wskazań terapeutycznych, które wynikają: z następstw wypadków komunikacyjnych, urazów czaszkowych, udarów, czynników rozwojowych i okołoporodowych, chorób genetycznych.

W gabinecie dzieci oraz dorośli otrzymują pomoc:

  • w zaburzeniach mowy i komunikacji o typie afazji, pragnozji, schizofazji, demencji;

  • w zaburzeniach mowy typu dysglosji, dyzartrii, giełkotu, jąkania;

  • w wadach wymowy wynikających np.: z opóźnionego rozwoju mowy u dzieci lub uszkodzeń centralnego układu nerwowego;

  • w zaburzeniach czytania i pisania, zwłaszcza w dysleksji rozwojowej i nabytej;

  • w innych zaburzeniach mowy towarzyszących niedosłuchowi, dyslalii, autyzmowi, zespołowi Aspergera, padaczkach dziecięcych, chorobach demielinizacyjnych.

Odwołujemy się także do wiedzy wielu specjalistów, neurologów, laryngologów, foniatrów i audiologów. W procesie diagnozowania logopedycznego dzieci i dorosłych stosujemy najlepsze testy, karty badania mowy, kwestionariusze, skale oraz programy diagnostyczne. Wszystko to po to, aby u osób z zaburzeniami mowy doprowadzić do usunięcia lub złagodzenia objawów, które wywołują wiele cierpienia.

W razie konieczności wizyty mogą odbywać się w domu zainteresowanych. Pierwsza wizyta kosztuje 100zł. Kolejne wizyty ustalane są według indywidualnego cennika.

Diagnozą neurologedyczną zajmuje się Iwona K. Ellert