Terapia

Podstawowym zadaniem logopedy jest usunięcie wszelkich zakłóceń powstałych w wyniku wad wymowy. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu przede wszystkim:

  • usunięcie zaburzeń mowy,

  • wykształcenie mowy, która nie powstała,

  • przywrócenie utraconej mowy

  • wyrównanie opóźnień rozwoju mowy,

  • przywrócenie odpowiedniej sprawności językowej

  • likwidacja psychologicznych i pedagogicznych konsekwencji zaburzeń mowy

Najlepsze rezultaty przynosi wczesne rozpoznanie i w wysokim stopniu zindywidualizowane, kompleksowe oddziaływanie postępowania logopedycznego wobec dziecka. Systematyczna praca z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, ćwiczeń usprawniających narządy mowy oraz artykulacyjnych i ćwiczeń autokontroli słuchowej, czy słuchu fonematycznego powinna przynieść korzyści w pokonaniu trudności w porozumiewaniu się dziecka z otoczeniem.

Zapraszamy na terapię do: Iwony K. Ellert, Anety Szczepaniak.