Profilaktyka

Profilaktyka logopedyczna powinna nie dopuścić do pojawienia się problemów z mową lub/i wymową, mających bezpośredni wpływ na umiejętność pisania i czytania. Najlepsze efekty profilaktyka u dzieci powinna przynieść przez stymulowanie nabywania przez nie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Pierwszą formą profilaktyki, już w przedszkolu, jest badanie rozumienia i nadawania mowy przez dzieci, sposobu ich artykulacji, sprawności i budowy narządów mowy, płynności mówienia, słuchu (głównie fonemowego), fonacji, a także sposobu oddychania i połykania. W razie wykrycia nieprawidłowości lub odchyleń związanych z rozwojem mowy konieczne jest zastosowanie indywidualnej terapii z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzięki profilaktyce logopedycznej, którą proponuje logopeda, można zapobiec lub złagodzić objawy powstawania:

  • sygmatyzmu (seplenienia)

  • dyslalii (nieprawidłowej realizacji głosek)

  • jąkania i giełkotu,

  • rotacyzmowi, czyli nieprawidłowej realizacji głoski „r”

  • rynolalii, inaczej nosowaniu i wielu innym.

Profilaktyka logopedyczna zmniejsza ryzyko pojawienia się dysleksji. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie rodziców (opiekunów) w zapobieganiu wystąpienia wad wymowy u dzieci.

Wszystkie zajęcia dostosowane są do kondycji psychofizycznej dziecka oraz ich możliwości intelektualnych. Dlatego też częstotliwość i czas trwania zajęć uzgadniamy indywidualnie.

Pracujemy również z dziećmi dwujęzycznymi posługującymi się językiem angielskim (prosimy o kontakt z Iwoną K. Ellert)

Jeśli mają Państwo wątpliwość, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo – zapraszamy do gabinetu!

Profilaktyką logopedyczną zajmują się: Iwona K. Ellert, Aneta Szczepaniak