Emisja głosu

Od wielu lat mozna zaobserwować szczególnie wśród osób młodych brak dbałości o poprawną jakość mówienia. Nie chodzi tylko o zasób słownictwa, ale i o poprawną dykcję. Mówienie wszak jest najważniejszą dla człowieka formą komunikacji. Iwona K. Ellert opracowała wraz z piosenkarką Kaliną Perz-Klimkiewicz, z wykształcenia również dyrygentem, autorski program warsztatów „emisji głosu” i poprawnej wymowy – „Fortissimo voice”.

Warsztaty przeznaczone są dla każdego, kto zamierza poprawić jakość mówienia. Większość zajęć przeznaczamy na ćwiczenia, wykłady stanowią minimalną ich część.

Grupy warsztatowe liczą od 10-15 osób. Czasami na życzenie można zamówić indywidualne zajęcia.