Diagnoza

Dobrze opracowana zindywidualizowana diagnoza logopedyczna, pozwoli na właściwe przygotowanie terapii logopedycznej. Dzięki ustalonym celom terapia dziecka powinna przynieść zamierzone pozytywne efekty. Inaczej przebiega diagnoza dziecka dwuletniego, inaczej 3,4 letniego i starszego - w wieku szkolnym.

Jeśli są Państwo zaniepokojeni tym, że:

  • dziecko mówi inaczej w stosunku do rówieśników

  • zamienia głoski np.: wymawia „skoła” zamiast „szkoła”

  • podczas mówienia często wkłada język między zęby

  • zamienia w głoskę „r” innymi głoskami

  • wymawia głoski bezdźwięczne w miejscu dźwięcznych np.: „foda” – a nie „woda”

  • opuszcza lub nieprawidłowo wymawia głosi „k” lub „g”

  • głoski nosowe wymawia jak ustne i odwrotnie

  • dziecko ma wiele trudności z czytaniem i pisaniem, co może być objawem dysleksji

to istotny powód do podjęcia terapii wad wymowy i zaburzeń wpływających na trudności w nauce szkolnej i prawidłowym funkcjonowaniu dziecka wśród rówieśników.

Zapraszamy do wizyty w gabinecie.

Diagnozą logopedyczną zajmują się: Iwona K. Ellert, Aneta Szczepaniak.